Termeni și condiții

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt considerate cu caracter general.

Toate cele prezentate în acest site sunt valabile numai pentru VENDOSOL S.R.L. şi afiliaţii săi şi sunt proprietatea exclusivă a VENDOSOL S.R.L. De asemenea, VENDOSOL S.R.L. deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al VENDOSOL S.R.L.

Deşi depunem toate eforturile pentru a vă transmite informaţii actualizate şi exacte, pentru a prezenta in mod cat mai clar şi concis toate informaţiile din acest site, VENDOSOL S.R.L. nu garantează că prezentele pagini nu conţin erori. VENDOSOL S.R.L. nu este si nu va fi legal responsabilă sub nici o formă pentru nici o inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site. Vă asigurăm că depunem toate diligenţele pentru remedierea eventualelor erori.

VENDOSOL S.R.L. nu oferă nici o garanţie şi nu îşi asumă nici o responsabilitate nici pentru acurateţea sau caracterul integral al oricăreia dintre paginile către care există linkuri. Nici VENDOSOL S.R.L., nici paginile afiliate nu sunt responsabile pentru nici un fel de daune, fie ele directe sau indirecte, survenite ca urmare a accesării sau folosirii oricărei informaţii furnizate în cadrul acestei pagini de Internet sau în cadrul oricărei alte pagini la care se face trimitere de la această pagină de Internet.

VENDOSOL S.R.L. nu garantează securitatea traficului pe internet şi confidenţialitatea documentelor şi materialelor transmise către VENDOSOL S.R.L. prin intermediul Internetului. VENDOSOL S.R.L. asigură caracterul confidenţial şi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală a documentelor descărcate de pe site-ul SUNFUL.ro doar pe durata stocării acestora pe serverul companiei. Prin transmiterea sau oferirea oricăror informaţii sau materiale către această pagină de Internet, vă exprimaţi acordul ca VENDOSOL S.R.L. şi/sau oricare dintre afiliaţii săi să folosească informaţiile oferite de dumneavoastră în scopuri comerciale legitime sau pentru furnizarea de oferte.

Este interzisă transmiterea către acest site sau către adresele de e-mail amintite în interiorul site-ului a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare şi a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site, cu excepţia celor făcute de VENDOSOL S.R.L., precum si realizarea de link-uri către site-ul VENDOSOL S.R.L., fără acordul în prealabil din partea sa, dă dreptul VENDOSOL S.R.L. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

VENDOSOL S.R.L. şi afiliaţii săi nu sunt responsabili pentru orice acţiune pe care utilizatorul acestui site o întreprinde şi are un rezultat negativ, sau îi produce vreo pierdere de orice fel, sau pentru orice software folosit pe site-ul VENDOSOL S.R.L. şi care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole de natura soft-ului folosit.

Protecţia datelor cu caracter personal

VENDOSOL S.R.L. asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale clientilor şi respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de către clienți unor terţi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către VENDOSOL S.R.L. în temeiul legii, cu bună credintă, în scopuri legitime pentru încheierea şi executarea altor contracte de servicii de către VENDOSOL S.R.L., respectiv prestarea serviciilor de către companie.

Toate informaţiile conţinute în această aplicație mobilă sunt considerate cu caracter general.

Toate aspectele/datele/documentele/informaţiile prezentate în această aplicație mobilă sunt valabile numai pentru VENDOSOL S.R.L. şi afiliaţii săi şi sunt proprietatea exclusivă a VENDOSOL S.R.L.. De asemenea, VENDOSOL S.R.L. deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în această aplicație mobilă.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acestă aplicație mobilă, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al VENDOSOL S.R.L..

1. Acceptarea termenilor si conditiilor „SUNFUL.IO”

Versiune actualizata la data de 14.10.2022

UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A APLICAȚIEI ONLINE „„SUNFUL.IO”” PRESUPUNE CĂ V-AȚI EXPRIMAT ACORDUL CU PRIVIRE LA TERMENII ŞI CONDIȚIILE MENȚIONATE, IAR CONTINUAREA ACCESĂRII ECHIVALEAZĂ UNUI ACORD DIN PARTEA DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SERVICIULUI. SERVICIUL FURNIZAT ESTE REZERVAT PERSOANELOR CU VÂRSTA DE PESTE 18 ANI.

Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor, Utilizatorul este de acord ca:

 1. in cazul in care acesta este persoana fizica, actioneaza in nume propriu sau a obținut în mod expres acordul altei persoane fizice de a realiza în aplicația SUNFUL.IO, iar daca este reprezentantul unei persoane juridice, actioneaza in limitele imputernicirii acordate;
 2. va furniza informatii corecte si complete in vederea utilizarii SUNFUL.IO;
 3. nu va utiliza SUNFUL.IO pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata in niciun scop comercial software-ul, continutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de catre VENDOSOL S.R.L. sau obtinute prin intermediul SUNFUL.IO, cu exceptia acordului scris prealabil al VENDOSOL S.R.L.;
 4. nu va utiliza SUNFUL.IO in niciun scop care este ilegal sau interzis prin Termenii si Conditiile stipulate sau prin alte politici relevante.

 

IMPORTANT! In momentul in care un Client a aderat la acest serviciu (prin crearea unui raport in SUNFUL.IO), anumite comunicari legate de oferte de panouri fotovoltaice de la partenerii noștri actuali sau viitori, newsletter vor fi efectuate prin corespondenta electronica, via e-mail sau notificari push in cazul aplicatiei pentru mobil. Aveti posibilitatea de a schimba acest lucru in orice moment, prin dezabonare in cadrul e-mail primit.

2. Declinarea răspunderii

Materialele (inclusiv produsele software) și serviciile de pe acest site sunt furnizate ca atare, fără garanții de orice fel (nu se oferă nici garanții de comercializare, de adecvare la un anumit scop). VENDOSOL S.R.L. nu răspunde pentru funcţionarea continuă a aplicaţiei SUNFUL.IO, nici cu privire la compatibilitățile dintre aplicaţia SUNFUL.IO și aplicațiile/software folosite de utilizator pentru accesarea aplicaţiei “SUNFUL.IO”. VENDOSOL S.R.L. nu răspunde pentru folosirea aplicaţiei SUNFUL.IO prin mijloace şi metode frauduloase/abuzive de către orice persoană.

VENDOSOL S.R.L. depune toate eforturile pentru a vă transmite informaţii actualizate şi exacte, pentru a prezenta în mod cât mai clar şi concis toate informaţiile din această aplicație mobilă. Cu toate acestea, VENDOSOL S.R.L. nu garantează că prezentele imagini, pagini sau alte informații nu conţin erori. VENDOSOL S.R.L. nu este și nu va fi legal responsabil sub nicio formă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în această aplicație mobilă. Vă asigurăm că depunem toate diligenţele pentru remedierea eventualelor erori.

VENDOSOL S.R.L. nu oferă nicio garanţie şi nu îşi asumă nicio responsabilitate nici pentru acurateţea sau caracterul integral al oricăreia dintre paginile deschise în ferestre de tip webview, către care există linkuri. Nici VENDOSOL S.R.L., nici paginile afiliate nu sunt responsabile pentru nici un fel de daune, fie ele directe sau indirecte, survenite ca urmare a accesării sau folosirii oricărei informaţii furnizate în cadrul acestei aplicații mobile sau în cadrul oricărei alte pagini la care se face trimitere de la această aplicație mobilă.

VENDOSOL S.R.L. nu garantează securitatea traficului pe internet şi confidenţialitatea documentelor şi materialelor transmise către VENDOSOL S.R.L. prin intermediul aplicației mobile SUNFUL.IO. VENDOSOL S.R.L. asigură caracterul confidenţial şi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală ale documentelor descărcate prin intermediul aplicației mobile SUNFUL.IO doar pe durata stocării acestora pe serverul companiei. Prin transmiterea sau oferirea oricăror informaţii sau materiale către această aplicație mobilă, vă exprimaţi acordul ca VENDOSOL S.R.L. şi/sau oricare dintre afiliaţii săi să folosească informaţiile oferite de dumneavoastră în orice scop, inclusiv reproducere, transmitere, publicare, emisie radio – TV sau trimitere prin curier.

Este interzisă transmiterea prin intermediul aplicației mobile sau către adresele de e-mail amintite în interiorul aplicației mobile a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare şi a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezenta aplicație mobilă, cu excepţia celor făcute de VENDOSOL S.R.L., precum și realizarea de link-uri către aplicaţia mobilă SUNFUL.IO, fără acordul în prealabil din partea sa, dă dreptul VENDOSOL S.R.L. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor/organelor judiciare legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

VENDOSOL S.R.L. şi afiliaţii săi nu sunt responsabili pentru orice acţiune pe care utilizatorul acestei aplicații mobile o întreprinde şi are un rezultat negativ sau îi produce vreo pierdere de orice fel, sau pentru orice software folosit şi care poate afecta dispozitivul mobil al utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole de natura soft-ului folosit.

3. Definițiile termenilor utilizați:

Operatorii:

VENDOSOL S.R.L., cu sediul în România, București
Sector 6, Drumul Valea Doftanei, nr 121-125, Corp 4, Tronson, Ap3, cod postal
061981, înseamnă persoana juridică, care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Interes legitim înseamnă unul dintre temeiurile juridice pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal și este determinat de relația specială care leagă Operatorul de Persoana vizată.

Responsabilul cu Protecția Datelor (RPD) înseamnă persoana responsabilă cu monitorizarea și susținerea Operatorului sau a Persoanei împuternicite de Operator în toate chestiunile legate de prelucrarea Datelor cu caracter personal. RPD are rol consultativ, supraveghează respectarea Regulamentului de către Operator și Persoana împuternicită de Operator și este punctul de referință și de contact cu Autoritatea de Supraveghere, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Parteneri VENDOSOL S.R.L.– companii cu o buna reputaţie, selectate de VENDOSOL S.R.L., ale căror servicii/bunuri sunt promovate către clienții VENDOSOL S.R.L. și care oferă, prin intermediul companiei noastre, servicii comerciale Clienţilor VENDOSOL S.R.L., în baza unui contract acceptat în prealabil de Utilizator și care procesează datele cu caracter personal în numele operatorului VENDOSOL S.R.L. sau in nume propriu, după caz.

SUNFUL.IO – este o aplicație online, proprietatea VENDOSOL S.R.L., concepută special pentru persoanele fizice sau juridice care au generat un raport, si/sau alte rapoarte cu VENDOSOL S.R.L..

Client VENDOSOL S.R.L.– Persoană fizică sau juridică ce a interogat un raport cu VENDOSOL S.R.L.

Utilizator – Persoană fizică sau juridică care a interogat, precum și persoana care nu deține calitatea de client VENDOSOL S.R.L., care și-au manifestat opțiunea de a folosi aplicația SUNFUL.IO, fie pentru a interoga prin intermediul unui raport, fie pentru a afla mai multe detalii despre produsele și serviciile VENDOSOL S.R.L.

Utilizator Administrator

Mărci – se referă la faptul că denumirea „VENDOSOL” şi derivatele, oricum ar fi reprezentate, inclusiv reprezentările stilizate, toate logourile şi simbolurile asociate şi combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale VENDOSOL S.R.L. sau ale oricăror companii asociate sau ale partenerilor.

Atacuri de tipul „refuz serviciu” – încercare frauduloasă de a indisponibiliza sau bloca accesul la un serviciu prin suprasolicitarea resurselor informatice care susțin serviciul cu cereri multiple transmise serviciului într-un timp foarte scurt.

Cracking sau hacking – accesarea neautorizată a serviciul de raport a utilizatorului sau spargerea barierelor de securitate ale oricărei rețele, server, web sau cont de utilizator.

Serviciul corespondență electronică și factura în format electronic – serviciu electronic oferit de către VENDOSOL S.R.L. clienților săi care și-au manifestat expres opțiunea primirii în format electronic a facturii și a corespondenței ce rezultă din derularea raportului, încheiat de Client cu VENDOSOL S.R.L..

4. Accesarea SUNFUL.IO

Pentru utilizarea SUNFUL.IO accesand platforma online, precum si la momentul instalarii aplicatiei de mobil, Utilizatorul trebuie sa acceseze sectiunea „Genereaza Raport” si sa parcurga urmatoarele etape, care presupune furnizarea urmatoarelor informatii:

Pentru clientii persoane fizice:

 • Adresa
 • Casa ta 
 • Consum
 • Email
 • Raport

Pentru clientii persoane juridice:

 • Adresa
 • Casa ta
 • Consum
 • Email
 • Raport

Pentru a finaliza procesul de creare a raportului, Utilizatorul trebuie sa bifeze/sau sa nu bifeze casuta potrivit careia:

 • Vreau să primesc oferte de panouri fotovoltaice de la partenerii noștri actuali sau viitori
 • Vreau să primesc newsletter de la sunful.io
 • casuta potrivit careia a luat la cunostinta si accepta prevederile continute in Termenii si Conditiile

a luat la cunostinta si accepta prevederile continute in Termenii si Conditiile SUNFUL.IO si de asemenea ia la cunostinta de prelucrarea datelor sale cu caracter personal (E-mail).

Ulterior folosirii raportului, prin accesarea SUNFUL.IO, varianta raportului se va transmite prin e-mail.

IMPORTANT! VENDOSOL S.R.L. poate modifica oricand categoriile de date solicitate pentru accesarea SUNFUL.IO, daca astfel de modificari sunt necesare din motive de securitate, de imbunatatire a operatiunilor sau sunt dictate de o obligatie legala.

5. Utilizarea site-ului www.sunful.io

Compania VENDOSOL S.R.L. vă permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe site-ul www.sunful.io exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția păstrării în materialele descărcate/copiate a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și a altor elemente privind proprietatea intelectuală existente în documentele originale – fără alterarea acestora. Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest site, reproducerea acestora, afișarea, derularea sau distribuirea publică, utilizarea lor în scopuri publice sau comerciale. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt website sau în orice mediu computerizat legat în rețea. Materialele publicate pe acest Site aparțin în exclusivitate VENDOSOL S.R.L. şi/sau partenerilor săi. Orice utilizare neautorizată a acestora şi a mărcilor VENDOSOL constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor și mărcilor, precum și a altor norme legale în vigoare aplicabile. Nerespectarea oricăruia dintre acești Termeni conduce automat la anularea dreptului de a utiliza acest site și la obligaţia în sarcina dumneavoastră de a distruge imediat toate materialele descărcate sau imprimate.

6. Drepturi și răspunderi ale Utilizatorului

1. Utilizatorul declară şi garantează că are dreptul de a accesa serviciile VENDOSOL S.R.L. şi/sau a fost autorizat/împuternicit de către titular pentru toate acţiunile pe care le întreprinde pentru utilizarea aplicației SUNFUL.IO;

2. Utilizatorul declară și garantează că toate datele utilizate în procesul de raport, sunt corecte in vederea realizarii raportului.

3. Utilizatorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor din acces la aplicația SUNFUL.IO și a datelor accesate prin intermediul acestui serviciu transmise prin e-mail, sau vizualizate prin intermediul aplicației SUNFUL.IO, fiind unic răspunzator pentru orice consecinţe pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informaţii de acces către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost intenţionată, din neglijenţă sau din imprudenţă;

4. Utilizatorul nu poate folosi şi/sau permite vreunei terţe persoane să folosească Serviciul pentru scopuri imorale sau ilegale;

5. Utilizatorul este direct responsabil pentru toate acţiunile şi erorile sale care conduc la pierderi materiale şi/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terţi, indiferent dacă a acţionat cu intenţie, neglijenţă sau din imprudenţă (ex. facilitarea tranzacțiilor neautorizate sau prin tentative frauduloase), chiar și în situația în care Serviciul nu este folosit de către Utilizator, ci de o altă persoană folosind raportul Utilizatorului, dacă a intrat în posesia acestor date ca urmare a intenției, neglijenței sau imprudenței Utilizatorului.

6. Utilizatorul poate avea acces la aplicația SUNFUL.IO 24h/zi, 7 zile/săptămână, cu excepţia perioadelor în care acestea sunt restricţionate sau suspendate din motive tehnice. Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, din cauza limitelor de procesare ale sistemului informatic folosit de aceste servicii. Utilizatorul ia act de faptul că mai mulţi Utilizatori conectaţi simultan pot determina scăderea vitezei de răspuns a aplicației SUNFUL.IO.

7. Pentru orice întrebări legate de aplicația SUNFUL.IO, Utilizatorul poate apela serviciul CHAT online.

8. Utilizatorul persoană juridică are obligaţia de a împuternici o persoană, numită Utilizator Administrator, care să îl reprezinte cu puteri depline în relaţia cu VENDOSOL S.R.L. în privinţa utilizării Serviciului descris în acest document. Orice operaţiune îndeplinită de către Utilizatorul Administrator este în întregime opozabilă Utilizatorului persoană juridică.

9. În cazul în care acesta nu completeaza datele de identificare e-mail, VENDOSOL S.R.L. nu îşi asumă vreo răspundere în cazul în care comunicările se efectuează la o adresă e-mail la care Utilizatorul nu mai are acces sau către o persoană fără vreo calitate.

10. Utilizatorul înțelege că accesul la anumite funcţiuni ale aplicației SUNFUL.IO poate fi restricţionat pe toată durata în care furnizarea către Utilizator a tuturor sau a unei părţi din serviciile VENDOSOL S.R.L. este suspendată, indiferent de cauza suspendării.

11. Utilizatorul se obligă şi declară că:
• nu va modifica, copia, transmite, afişa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul site-ului www.sunful.io;

 • nu va permite vreunui terț (şi nu îl va autoriza) să folosească serviciul sau rețeaua de comunicare electronică VENDOSOL S.R.L. pentru a transmite sau recepționa vreun material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscenă, agresivă, defăimătoare;
 • nu va desfășura (şi nu va permite) activitatea de cracking sau hacking sau a atacurilor de genul „refuzul serviciului”.
 • nu va accesa datele personale ale altor Utilizatori.

12. Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor VENDOSOL S.R.L. sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale și/sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.

13. Aplicația SUNFUL.IO este oferită GRATUIT Clienţilor pentru o parte din raport. Pentru a avea access la toate informatiile din raport, acestia trebuie sa plateasca XX RON, respective XX EURO. Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii de telefonie sau Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina Utilizatorului.

14. VENDOSOL S.R.L. şi partenerii săi nu îşi asumă răspunderea pentru nicio pierdere rezultată din întârzieri, solicitări neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul VENDOSOL S.R.L., al partenerilor săi sau prin erori de omisiune din partea Utilizatorului.

15. VENDOSOL S.R.L. vă asigură că depune toate diligențele şi eforturile pentru ca aplicația SUNFUL.IO să funcţioneze la parametri optimi pentru a vă transmite toate datele şi informaţiile actualizate. Totuși, VENDOSOL S.R.L. nu garantează că serviciului descris mai sus şi paginile aflate pe site-ul www.sunful.io nu conţin erori sau că funcţioneaza permanent la parametri optimi. În acest sens, vă precizăm că VENDOSOL S.R.L. nu va fi legal responsabil pentru vreo inadvertenţă sau informaţie eronată prezentată în legatură cu aplicația SUNFUL.IO, dar vă asigură că va întreprinde toate acțiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a eventualelor erori.

7. Salvarea datelor unui card bancar

VENDOSOL S.R.L. nu pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea de a salva datele cardului bancar pentru plăți online mai rapide. 

Utilizatorii care plătesc prin intermediul serviciului de plată online SUNFUL.IO nu pot opta pentru salvarea datelor unui card bancar.

VENDOSOL S.R.L. NU STOCHEAZĂ informațiile bancare furnizate de către utilizatorii care aleg salvarea acestora pentru plăți online mai simple și rapide. Serviciul de plată online SUNFUL.IO reprezintă interfața dintre plătitor și procesatorul plăților online (Viva Wallet). Astfel că datele bancare furnizate de plătitori VENDOSOL S.R.L. sunt colectate de către Viva Payment Services Single Member SA conform politicilor sale bancare. Pentru mai multe informatii cu privire la salvarea datelor dumeavoastra bancare puteti accesa site-ul vivawallet.com.

8. Prevederi referitoare la Securitate

Utilizatorul înţelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al VENDOSOL S.R.L., iar compania noastră va depune toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor şi va lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea serviciului.

În vederea asigurării securității serviciului SUNFUL.IO, utilizarea acestuia este necesar folosirea unei adresei de e-mail valide.

În plus față de cele prezentate anterior, VENDOSOL S.R.L. vă recomandă să verificaţi în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastră, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel încât acesta să aibă instalat si actualizat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

Ți-ai depus dosarul în programul Casa Verde?
Găsește un instalator acredidat de AFM cu ajutorul Sunful.